Åsnes Lions Club ble etablert 17. april 1973.

Medlemsmøter gjennomføres den første onsdag i måneden (unntatt juli og august). Møtene avholdes vanligvis i Victoria Hotell sine lokaler på Flisa. I forbindelse med besøk hos bedrifter legges møtene som regel klubbmøtene til bedriftens lokaler.

Klubben er en del av Lions som er en verdensomspennende frivillig organisasjon med rundt 10.500 medlemmer her i Norge - menn og kvinner som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre.

Et medlemskap i Lions innebærer et aktivt engasjement for å hjelpe andre. Det skal gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme. Vi er politisk og religiøst nøytrale, og har et felles verdigrunnlag og felles mål.

Vi er opptatt av at innsamlede penger skal gå til hjelpearbeid, ikke til administrasjon. Utgifter til drift av organisasjonen dekkes av medlemskontingenten

Er du interessert i det humanitære arbeidet og fellesskapet som Lions representerer og vil vurdere å bli medlem? Ta kontakt med klubben ved presidenten eller et av medlemmene ii klubben for å få mer informasjon. 

Lions er religiøs og politisk uavhengig, og medlemskap er åpent for både kvinner og menn.